Politika privatnosti

Informacije pružene u skladu s članovima 13-14 GDPR 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka)

Svrha ovog dokumenta (u daljem tekstu “Politika privatnosti”) je informiranje korisnika o ličnim podacima, koji se podrazumijevaju kao bilo koja informacija koja omogućava identifikaciju fizičkog lica (u daljem tekstu “Lični podaci”), prikupljena sa web stranice www.w -loss-website.com (u daljem tekstu “Prijava”).

Rukovalac podataka može izmijeniti ili jednostavno ažurirati, u cijelosti ili djelimično, ove informacije obavještavanjem korisnika. Promjene i ažuriranja će biti obavezujuće čim budu objavljene u aplikaciji. Stoga se korisnik poziva da pročita Politiku privatnosti svaki put kada pristupi aplikaciji.

U slučaju neprihvatanja izmjena u Politici privatnosti, Korisnik je dužan prestati koristiti ovu aplikaciju i može zatražiti od Rukovatelja podataka da ukloni njegove lične podatke.

1. Lični podaci koje prikuplja aplikacija

Kontrolor podataka prikuplja sljedeće vrste ličnih podataka:

A. Podaci i sadržaj automatski stečeni tokom korištenja aplikacije:

Tehnički podaci: računarski sistemi i softverske procedure koje se koriste za rad sa ovom aplikacijom mogu tokom svog normalnog rada da steknu neke lične podatke čiji je prenos implicitan u korišćenju internet komunikacionih protokola. Ovo su informacije koje se ne prikupljaju da bi bile povezane s identificiranim Korisnicima, ali koje bi po svojoj prirodi mogle, kroz obradu i povezivanje s podacima koje drže treća lica, omogućiti identifikaciju korisnika. Ova kategorija uključuje IP adrese ili imena domena koje koriste Korisnici koji se povezuju na Aplikaciju, adrese u URI (Uniform Resource Identifier) ​​oznaka traženih resursa, vrijeme zahtjeva, metod koji se koristi za podnošenje zahtjeva na server, veličina dobijene datoteke itd.

B. Lični podaci prikupljeni putem kolačića ili sličnih tehnologija:

Aplikacija koristi kolačiće, web svjetionike, jedinstvene identifikatore i druge slične tehnologije za prikupljanje osobnih podataka na stranicama, posjećenih veza i drugih radnji koje se izvode prilikom korištenja naših usluga. Oni se pamte da bi ih isti korisnik ponovo prenio prilikom sljedeće posjete. Korisnik može pogledati kompletnu Politiku kolačića na sljedećoj adresi:  https://www.w-loss-website.com/cookie-policy/

2. Svrha

Prikupljeni lični podaci mogu se koristiti za izvršenje ugovornih i predugovornih obaveza i za pravne obaveze, kao i za sljedeće svrhe:

Upravljanje arhiviranjem, hostingom i pozadinskom infrastrukturom: za upravljanje tehničkom infrastrukturom za arhiviranje podataka korisnika. Lični podaci se prenose SiteGround Spain SL,  https://it.siteground.com/terms.htm

Statistika samo sa anonimnim podacima: za obavljanje statističkih analiza na osnovu agregiranih podataka ili podataka koji ne dozvoljavaju identifikaciju Korisnika. Lični podaci se saopštavaju kompaniji Google LLC,  https://policies.google.com/privacy ;

Praćenje, analiza i praćenje ponašanja korisnika: za praćenje i analizu kako se korisnik ponaša u aplikaciji. Lični podaci se saopštavaju kompaniji Google LLC  https://policies.google.com/privacy ;

Ciljanje oglašavanja i ponovnog marketinga: da biste prikazali oglase koji su vam relevantniji na osnovu vašeg ponašanja i preferencija pri pregledavanju. Lični podaci se saopštavaju kompaniji Google LLC  https://policies.google.com/privacy ;

3. Metode obrade

Obrada ličnih podataka vrši se korišćenjem IT i/ili telematskih alata, uz organizacione metode i logiku koja je strogo povezana sa naznačenim svrhama. U nekim slučajevima, subjekti uključeni u organizaciju Kontrolora podataka mogu također imati pristup ličnim podacima (kao što su, na primjer, upravljanje osobljem, zaposleni u prodajnom odjelu, sistemski administratori, itd.) ili vanjski subjekti (kao što su IT kompanije, dobavljači usluga, poštanskih prevoznika, hosting provajdera, itd.). Kada je potrebno, ovi subjekti mogu biti imenovani za Obrađivače podataka od strane Rukovodioca podataka, kao i pristup ličnim podacima korisnika kad god je to potrebno i biće ugovorno obavezni da lične podatke čuvaju u tajnosti.

4. Pravni osnov tretmana

Obrada ličnih podataka koji se odnose na Korisnika zasniva se na sljedećim pravnim osnovama:

 • saglasnost koju je dao Korisnik za jednu ili više specifičnih svrha;
 • obrada je neophodna za izvršenje ugovora s Korisnikom i/ili za izvršenje predugovornih mjera
 • obrada je neophodna kako bi se ispunila zakonska obaveza kojoj podliježe Rukovalac podataka
 • tretman je neophodan za izvršenje zadatka od javnog interesa ili za vršenje javnih ovlasti datih Kontroloru podataka
 • obrada je neophodna za ostvarivanje legitimnog interesa Kontrolora podataka ili trećih strana
 • obrada je neophodna za ostvarivanje vitalnog interesa Kontrolora podataka ili trećih strana.

5. Mjesto

Lični podaci se obrađuju u poslovnim uredima Kontrolora podataka i na bilo kojem drugom mjestu gdje se nalaze strane uključene u obradu.

6. Sigurnosne mjere

Obrada se vrši prema metodama i alatima koji su prikladni za garantovanje sigurnosti i povjerljivosti ličnih podataka, budući da je Rukovalac podataka usvojio adekvatne tehničke i organizacione mjere koje garantuju i omogućavaju da se dokaže da se obrada vrši u skladu sa referentno zakonodavstvo.

7. Period čuvanja podataka

Lični podaci će se čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni. Konkretno, lični podaci će se čuvati tokom čitavog trajanja ugovornog odnosa, radi izvršavanja obaveza koje su inherentne i posljedične istih, radi usklađenosti s primjenjivim zakonskim i regulatornim obavezama, kao i za vlastite ili obrambene svrhe treće strane . Ako se obrada ličnih podataka zasniva na pristanku Korisnika, Rukovalac podataka može zadržati lične podatke do opoziva pristanka. Lični podaci se mogu čuvati i duže ako je to potrebno radi ispunjenja zakonske obaveze ili po nalogu organa. Svi lični podaci će biti izbrisani ili sačuvani u obliku koji ne dozvoljava identifikaciju Korisnika u roku od 30 dana nakon završetka perioda čuvanja. Po isteku ovog roka, pravo na pristup, poništenje, ispravak i pravo na prenosivost ličnih podataka više se ne mogu koristiti.

8. Automatsko donošenje odluka

Svi prikupljeni lični podaci neće biti podvrgnuti nikakvom automatizovanom procesu donošenja odluka, uključujući profilisanje, što može proizvesti pravne efekte za osobu ili može značajno uticati na nju.

9. Vaša prava

Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi s ličnim podacima koje obrađuje Vlasnik. Konkretno, Korisnik ima pravo na:

 • povući saglasnost u bilo kom trenutku;
 • uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka;
 • pristup vašim ličnim podacima;
 • verificirati i zatražiti ispravak;
 • dobiti ograničenje tretmana;
 • dobiti poništenje svojih ličnih podataka;
 • primiti svoje lične podatke ili ih prenijeti drugom nosiocu;
 • uložiti žalbu Nadzornom tijelu za zaštitu ličnih podataka i/ili poduzeti pravne radnje.

Za ostvarivanje svojih prava, Korisnici mogu uputiti zahtjev na kontakt podatke vlasnika koji su navedeni u ovom dokumentu. Zahtjevi se podnose besplatno i obrađuju ih Kontrolor podataka u najkraćem mogućem roku, u svakom slučaju u roku od 30 dana.